Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 - 173 175 166
18/02 kl 01 - 169 166 165
18/02 kl 02 - 175 172 165
18/02 kl 03 - 175 171 170
18/02 kl 04 - 216 210 207
18/02 kl 05 - 238 236 229
18/02 kl 06 - 266 261 262
18/02 kl 07 - 291 287 281
18/02 kl 08 - 269 263 264
18/02 kl 09 - 260 254 254
18/02 kl 10 - 220 218 213
18/02 kl 11 - 190 190 191
18/02 kl 12 - 181 182 177
18/02 kl 13 - 147 146 149
18/02 kl 14 - 151 148 150
18/02 kl 15 - 147 147 144
18/02 kl 16 - 163 164 165
18/02 kl 17 - 208 211 206
18/02 kl 18 - 229 232 233
18/02 kl 19 - 265 265 267
18/02 kl 20 - 268 267 266
18/02 kl 21 - 250 251 254
18/02 kl 22 - 237 239 234
18/02 kl 23 - 200 203 203

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 312 311 291 265 282
Max. fra modell: 15/02 12 309 310 287 261 263
Max. fra modell: 15/02 00 309 305 281 251 182
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm