Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 167 189 187 -
19/02 kl 01 139 165 161 -
19/02 kl 02 123 144 138 -
19/02 kl 03 126 151 142 -
19/02 kl 04 137 158 143 -
19/02 kl 05 169 195 184 -
19/02 kl 06 199 226 219 -
19/02 kl 07 224 244 242 -
19/02 kl 08 248 272 265 -
19/02 kl 09 246 265 250 -
19/02 kl 10 232 255 237 -
19/02 kl 11 202 230 215 -
19/02 kl 12 163 186 177 -
19/02 kl 13 137 160 152 -
19/02 kl 14 107 129 113 -
19/02 kl 15 97 118 98 -
19/02 kl 16 99 123 104 -
19/02 kl 17 111 137 122 -
19/02 kl 18 148 174 164 -
19/02 kl 19 186 211 194 -
19/02 kl 20 220 243 221 -
19/02 kl 21 237 260 237 -
19/02 kl 22 226 246 230 -
19/02 kl 23 202 226 215 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 318 322 298 272 299
Laveste vannstand 130 147 137 97 86
Avvik gult nivå -39 -35 -59 -85 -58
Avvik orange nivå -55 -51 -75 -101 -74
Avvik rødt nivå -67 -63 -87 -113 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm