Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 - 187 185 187
19/02 kl 01 - 161 158 156
19/02 kl 02 - 138 136 139
19/02 kl 03 - 142 139 135
19/02 kl 04 - 143 146 143
19/02 kl 05 - 184 182 178
19/02 kl 06 - 219 217 207
19/02 kl 07 - 242 240 234
19/02 kl 08 - 265 261 251
19/02 kl 09 - 250 254 243
19/02 kl 10 - 237 240 230
19/02 kl 11 - 215 218 204
19/02 kl 12 - 177 180 170
19/02 kl 13 - 152 152 140
19/02 kl 14 - 113 116 105
19/02 kl 15 - 98 102 93
19/02 kl 16 - 104 106 95
19/02 kl 17 - 122 124 119
19/02 kl 18 - 164 160 154
19/02 kl 19 - 194 194 188
19/02 kl 20 - 221 221 216
19/02 kl 21 - 237 237 231
19/02 kl 22 - 230 229 230
19/02 kl 23 - 215 211 210

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 312 311 291 265 282
Max. fra modell: 15/02 12 309 310 287 261 263
Max. fra modell: 15/02 00 309 305 281 251 182
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm