Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 178 6 184 -
20/02 kl 01 147 3 150 -
20/02 kl 02 119 6 125 -
20/02 kl 03 100 5 105 -
20/02 kl 04 98 12 110 -
20/02 kl 05 115 14 129 -
20/02 kl 06 148 14 162 -
20/02 kl 07 187 13 200 -
20/02 kl 08 223 16 239 -
20/02 kl 09 246 16 262 -
20/02 kl 10 249 23 272 -
20/02 kl 11 231 24 255 -
20/02 kl 12 199 20 219 -
20/02 kl 13 160 25 185 -
20/02 kl 14 123 21 144 -
20/02 kl 15 93 30 123 -
20/02 kl 16 79 30 109 -
20/02 kl 17 85 30 115 -
20/02 kl 18 112 35 147 -
20/02 kl 19 152 30 182 -
20/02 kl 20 196 36 232 -
20/02 kl 21 231 38 269 -
20/02 kl 22 247 35 282 -
20/02 kl 23 240 38 278 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 312 311 291 265 282
Laveste vannstand 130 153 147 98 105
Avvik gult nivå -45 -46 -66 -92 -75
Avvik orange nivå -61 -62 -82 -108 -91
Avvik rødt nivå -73 -74 -94 -120 -103
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm