Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 - 184 179 182
20/02 kl 01 - 150 147 150
20/02 kl 02 - 125 121 -
20/02 kl 03 - 105 104 -
20/02 kl 04 - 110 105 -
20/02 kl 05 - 129 123 -
20/02 kl 06 - 162 155 -
20/02 kl 07 - 200 194 -
20/02 kl 08 - 239 233 -
20/02 kl 09 - 262 257 -
20/02 kl 10 - 272 263 -
20/02 kl 11 - 255 248 -
20/02 kl 12 - 219 212 -
20/02 kl 13 - 185 176 -
20/02 kl 14 - 144 - -
20/02 kl 15 - 123 - -
20/02 kl 16 - 109 - -
20/02 kl 17 - 115 - -
20/02 kl 18 - 147 - -
20/02 kl 19 - 182 - -
20/02 kl 20 - 232 - -
20/02 kl 21 - 269 - -
20/02 kl 22 - 282 - -
20/02 kl 23 - 278 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 312 311 291 265 282
Max. fra modell: 15/02 12 309 310 287 261 263
Max. fra modell: 15/02 00 309 305 281 251 182
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm