Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 53 - 54 54
16/02 kl 01 53 50 51 50
16/02 kl 02 42 44 44 43
16/02 kl 03 34 36 36 36
16/02 kl 04 23 27 28 29
16/02 kl 05 14 19 19 21
16/02 kl 06 6 14 14 16
16/02 kl 07 0 11 12 15
16/02 kl 08 9 15 16 19
16/02 kl 09 23 23 24 25
16/02 kl 10 31 35 35 34
16/02 kl 11 46 46 46 43
16/02 kl 12 55 52 51 48
16/02 kl 13 51 53 52 49
16/02 kl 14 45 48 46 46
16/02 kl 15 - 38 37 39
16/02 kl 16 - 26 25 32
16/02 kl 17 - 18 18 28
16/02 kl 18 - 17 16 27
16/02 kl 19 - 22 23 32
16/02 kl 20 - 33 34 42
16/02 kl 21 - 45 46 53
16/02 kl 22 - 58 58 62
16/02 kl 23 - 68 67 69

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 68 89 46 24 28
Max. fra modell: 15/02 12 67 90 46 27 24
Max. fra modell: 15/02 00 69 88 48 23 14
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm