Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 8 64 72 -
17/02 kl 01 5 64 69 -
17/02 kl 02 0 62 62 -
17/02 kl 03 -6 61 55 -
17/02 kl 04 -11 60 49 -
17/02 kl 05 -14 62 48 -
17/02 kl 06 -14 65 51 -
17/02 kl 07 -12 70 58 -
17/02 kl 08 -6 75 69 -
17/02 kl 09 0 79 79 -
17/02 kl 10 6 81 87 -
17/02 kl 11 10 79 89 -
17/02 kl 12 12 77 89 -
17/02 kl 13 11 72 83 -
17/02 kl 14 7 68 75 -
17/02 kl 15 2 63 65 -
17/02 kl 16 -5 58 53 -
17/02 kl 17 -10 55 45 -
17/02 kl 18 -13 51 38 -
17/02 kl 19 -13 47 34 -
17/02 kl 20 -10 44 34 -
17/02 kl 21 -5 42 37 -
17/02 kl 22 0 40 40 -
17/02 kl 23 5 38 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 68 89 46 24 28
Laveste vannstand 11 34 4 -12 -14
Avvik gult nivå -2 19 -24 -46 -42
Avvik orange nivå -16 5 -38 -60 -56
Avvik rødt nivå -27 -6 -49 -71 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm