Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
17/02 kl 00 31% 0% 0% 81
17/02 kl 01 38% 0% 0% 82
17/02 kl 02 13% 0% 0% 80
17/02 kl 03 4% 0% 0% 75
17/02 kl 04 2% 0% 0% 72
17/02 kl 05 2% 0% 0% 71
17/02 kl 06 2% 0% 0% 72
17/02 kl 07 12% 0% 0% 74
17/02 kl 08 40% 0% 0% 80
17/02 kl 09 94% 12% 0% 88
17/02 kl 10 100% 48% 0% 94
17/02 kl 11 100% 75% 6% 97
17/02 kl 12 100% 79% 8% 98
17/02 kl 13 100% 40% 0% 95
17/02 kl 14 90% 4% 0% 88
17/02 kl 15 25% 0% 0% 80
17/02 kl 16 0% 0% 0% 67
17/02 kl 17 0% 0% 0% 56
17/02 kl 18 0% 0% 0% 47
17/02 kl 19 0% 0% 0% 43
17/02 kl 20 0% 0% 0% 44
17/02 kl 21 0% 0% 0% 47
17/02 kl 22 0% 0% 0% 50
17/02 kl 23 0% 0% 0% 52

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 8% 100% 0% 0% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 79% 0% 0% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 8% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm