Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 - 72 70 72
17/02 kl 01 - 69 67 71
17/02 kl 02 - 62 61 66
17/02 kl 03 - 55 55 61
17/02 kl 04 - 49 51 56
17/02 kl 05 - 48 51 53
17/02 kl 06 - 51 55 54
17/02 kl 07 - 58 62 59
17/02 kl 08 - 69 72 67
17/02 kl 09 - 79 81 77
17/02 kl 10 - 87 87 84
17/02 kl 11 - 89 90 88
17/02 kl 12 - 89 89 88
17/02 kl 13 - 83 85 83
17/02 kl 14 - 75 78 74
17/02 kl 15 - 65 69 64
17/02 kl 16 - 53 58 52
17/02 kl 17 - 45 49 43
17/02 kl 18 - 38 41 36
17/02 kl 19 - 34 37 32
17/02 kl 20 - 34 36 32
17/02 kl 21 - 37 38 33
17/02 kl 22 - 40 40 36
17/02 kl 23 - 43 43 38

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 68 89 46 24 28
Max. fra modell: 15/02 12 67 90 46 27 24
Max. fra modell: 15/02 00 69 88 48 23 14
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm