Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 53 73 64 -
17/02 kl 01 54 77 64 -
17/02 kl 02 54 80 62 -
17/02 kl 03 56 81 61 -
17/02 kl 04 59 83 60 -
17/02 kl 05 62 85 62 -
17/02 kl 06 63 86 65 -
17/02 kl 07 64 86 70 -
17/02 kl 08 66 86 75 -
17/02 kl 09 68 88 79 -
17/02 kl 10 68 88 81 -
17/02 kl 11 68 87 79 -
17/02 kl 12 66 86 77 -
17/02 kl 13 63 84 72 -
17/02 kl 14 59 81 68 -
17/02 kl 15 55 78 63 -
17/02 kl 16 49 72 58 -
17/02 kl 17 44 66 55 -
17/02 kl 18 41 60 51 -
17/02 kl 19 39 56 47 -
17/02 kl 20 38 54 44 -
17/02 kl 21 36 52 42 -
17/02 kl 22 35 50 40 -
17/02 kl 23 34 47 38 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 60 81 37 18 19
Laveste værets virkning 13 38 11 3 2
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm