Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 9 37 46 -
18/02 kl 01 9 36 45 -
18/02 kl 02 6 35 41 -
18/02 kl 03 1 35 36 -
18/02 kl 04 -5 34 29 -
18/02 kl 05 -11 34 23 -
18/02 kl 06 -15 33 18 -
18/02 kl 07 -16 32 16 -
18/02 kl 08 -13 32 19 -
18/02 kl 09 -8 33 25 -
18/02 kl 10 -2 33 31 -
18/02 kl 11 5 33 38 -
18/02 kl 12 10 34 44 -
18/02 kl 13 12 34 46 -
18/02 kl 14 12 33 45 -
18/02 kl 15 8 31 39 -
18/02 kl 16 2 28 30 -
18/02 kl 17 -5 26 21 -
18/02 kl 18 -10 23 13 -
18/02 kl 19 -13 20 7 -
18/02 kl 20 -13 18 5 -
18/02 kl 21 -11 15 4 -
18/02 kl 22 -5 12 7 -
18/02 kl 23 1 11 12 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 68 89 46 24 28
Laveste vannstand 11 34 4 -12 -14
Avvik gult nivå -2 19 -24 -46 -42
Avvik orange nivå -16 5 -38 -60 -56
Avvik rødt nivå -27 -6 -49 -71 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm