Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 41 54 46 -
18/02 kl 01 40 52 45 -
18/02 kl 02 36 48 41 -
18/02 kl 03 30 43 36 -
18/02 kl 04 25 39 29 -
18/02 kl 05 18 34 23 -
18/02 kl 06 13 31 18 -
18/02 kl 07 11 30 16 -
18/02 kl 08 14 33 19 -
18/02 kl 09 19 38 25 -
18/02 kl 10 24 44 31 -
18/02 kl 11 31 52 38 -
18/02 kl 12 35 57 44 -
18/02 kl 13 36 58 46 -
18/02 kl 14 36 57 45 -
18/02 kl 15 31 50 39 -
18/02 kl 16 22 40 30 -
18/02 kl 17 12 30 21 -
18/02 kl 18 5 21 13 -
18/02 kl 19 -2 15 7 -
18/02 kl 20 -4 12 5 -
18/02 kl 21 -5 11 4 -
18/02 kl 22 -1 15 7 -
18/02 kl 23 4 19 12 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 77 98 58 39 47
Laveste vannstand 14 26 -5 -20 -21
Avvik gult nivå 7 28 -12 -31 -23
Avvik orange nivå -7 14 -26 -45 -37
Avvik rødt nivå -18 3 -37 -56 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm