Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 9 23 16 -
19/02 kl 01 11 27 18 -
19/02 kl 02 10 26 17 -
19/02 kl 03 6 23 14 -
19/02 kl 04 -1 16 7 -
19/02 kl 05 -9 9 0 -
19/02 kl 06 -16 3 -7 -
19/02 kl 07 -20 -1 -12 -
19/02 kl 08 -19 1 -12 -
19/02 kl 09 -16 6 -11 -
19/02 kl 10 -10 12 -5 -
19/02 kl 11 -4 21 3 -
19/02 kl 12 3 30 11 -
19/02 kl 13 10 36 19 -
19/02 kl 14 14 39 22 -
19/02 kl 15 13 38 24 -
19/02 kl 16 9 33 21 -
19/02 kl 17 3 30 16 -
19/02 kl 18 -4 24 10 -
19/02 kl 19 -9 20 6 -
19/02 kl 20 -10 17 4 -
19/02 kl 21 -9 15 4 -
19/02 kl 22 -4 18 8 -
19/02 kl 23 0 22 14 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 77 98 58 39 47
Laveste vannstand 14 26 -5 -20 -21
Avvik gult nivå 7 28 -12 -31 -23
Avvik orange nivå -7 14 -26 -45 -37
Avvik rødt nivå -18 3 -37 -56 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm