Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 - 16 14 18
19/02 kl 01 - 18 17 21
19/02 kl 02 - 17 18 19
19/02 kl 03 - 14 16 15
19/02 kl 04 - 7 11 8
19/02 kl 05 - 0 3 2
19/02 kl 06 - -7 -4 -4
19/02 kl 07 - -12 -9 -8
19/02 kl 08 - -12 -10 -7
19/02 kl 09 - -11 -8 -4
19/02 kl 10 - -5 -2 2
19/02 kl 11 - 3 6 9
19/02 kl 12 - 11 15 17
19/02 kl 13 - 19 23 22
19/02 kl 14 - 22 26 23
19/02 kl 15 - 24 27 22
19/02 kl 16 - 21 25 18
19/02 kl 17 - 16 18 11
19/02 kl 18 - 10 11 4
19/02 kl 19 - 6 5 -2
19/02 kl 20 - 4 2 -4
19/02 kl 21 - 4 1 -5
19/02 kl 22 - 8 5 -1
19/02 kl 23 - 14 10 3

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 68 89 46 24 28
Max. fra modell: 15/02 12 67 90 46 27 24
Max. fra modell: 15/02 00 69 88 48 23 14
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm