Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 - 22 18 10
20/02 kl 01 - 27 23 14
20/02 kl 02 - 28 24 -
20/02 kl 03 - 26 22 -
20/02 kl 04 - 20 16 -
20/02 kl 05 - 11 7 -
20/02 kl 06 - 1 -3 -
20/02 kl 07 - -8 -13 -
20/02 kl 08 - -13 -18 -
20/02 kl 09 - -14 -20 -
20/02 kl 10 - -12 -18 -
20/02 kl 11 - -6 -12 -
20/02 kl 12 - 3 -4 -
20/02 kl 13 - 10 4 -
20/02 kl 14 - 16 - -
20/02 kl 15 - 19 - -
20/02 kl 16 - 20 - -
20/02 kl 17 - 18 - -
20/02 kl 18 - 14 - -
20/02 kl 19 - 10 - -
20/02 kl 20 - 6 - -
20/02 kl 21 - 4 - -
20/02 kl 22 - 5 - -
20/02 kl 23 - 10 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 68 89 46 24 28
Max. fra modell: 15/02 12 67 90 46 27 24
Max. fra modell: 15/02 00 69 88 48 23 14
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm