Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 3 25 19 -
20/02 kl 01 3 24 19 -
20/02 kl 02 3 23 18 -
20/02 kl 03 3 22 17 -
20/02 kl 04 2 21 14 -
20/02 kl 05 1 20 11 -
20/02 kl 06 0 20 8 -
20/02 kl 07 -2 20 5 -
20/02 kl 08 -4 21 3 -
20/02 kl 09 -5 22 2 -
20/02 kl 10 -7 23 2 -
20/02 kl 11 -8 24 2 -
20/02 kl 12 -9 26 4 -
20/02 kl 13 -9 27 5 -
20/02 kl 14 -9 27 7 -
20/02 kl 15 -8 29 9 -
20/02 kl 16 -7 31 11 -
20/02 kl 17 -5 33 13 -
20/02 kl 18 -5 35 15 -
20/02 kl 19 -4 37 17 -
20/02 kl 20 -3 40 17 -
20/02 kl 21 -2 45 16 -
20/02 kl 22 -1 49 16 -
20/02 kl 23 0 54 17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 60 81 37 18 19
Laveste værets virkning 13 38 11 3 2
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm