Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 106 126 117 -
17/02 kl 01 104 127 114 -
17/02 kl 02 99 125 107 -
17/02 kl 03 95 120 100 -
17/02 kl 04 93 117 94 -
17/02 kl 05 93 116 93 -
17/02 kl 06 94 117 96 -
17/02 kl 07 97 119 103 -
17/02 kl 08 105 125 114 -
17/02 kl 09 113 133 124 -
17/02 kl 10 119 139 132 -
17/02 kl 11 123 142 134 -
17/02 kl 12 123 143 134 -
17/02 kl 13 119 140 128 -
17/02 kl 14 111 133 120 -
17/02 kl 15 102 125 110 -
17/02 kl 16 89 112 98 -
17/02 kl 17 79 101 90 -
17/02 kl 18 73 92 83 -
17/02 kl 19 71 88 79 -
17/02 kl 20 73 89 79 -
17/02 kl 21 76 92 82 -
17/02 kl 22 80 95 85 -
17/02 kl 23 84 97 88 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 143 103 84 92
Laveste vannstand 59 71 40 25 24
Avvik gult nivå 7 28 -12 -31 -23
Avvik orange nivå -7 14 -26 -45 -37
Avvik rødt nivå -18 3 -37 -56 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm