Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 - 117 115 117
17/02 kl 01 - 114 112 116
17/02 kl 02 - 107 106 111
17/02 kl 03 - 100 100 106
17/02 kl 04 - 94 96 101
17/02 kl 05 - 93 96 98
17/02 kl 06 - 96 100 99
17/02 kl 07 - 103 107 104
17/02 kl 08 - 114 117 112
17/02 kl 09 - 124 126 122
17/02 kl 10 - 132 132 129
17/02 kl 11 - 134 135 133
17/02 kl 12 - 134 134 133
17/02 kl 13 - 128 130 128
17/02 kl 14 - 120 123 119
17/02 kl 15 - 110 114 109
17/02 kl 16 - 98 103 97
17/02 kl 17 - 90 94 88
17/02 kl 18 - 83 86 81
17/02 kl 19 - 79 82 77
17/02 kl 20 - 79 81 77
17/02 kl 21 - 82 83 78
17/02 kl 22 - 85 85 81
17/02 kl 23 - 88 88 83

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 113 134 91 69 73
Max. fra modell: 15/02 12 112 135 91 72 69
Max. fra modell: 15/02 00 114 133 93 68 59
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm