Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 86 99 91 -
18/02 kl 01 85 97 90 -
18/02 kl 02 81 93 86 -
18/02 kl 03 75 88 81 -
18/02 kl 04 70 84 74 -
18/02 kl 05 63 79 68 -
18/02 kl 06 58 76 63 -
18/02 kl 07 56 75 61 -
18/02 kl 08 59 78 64 -
18/02 kl 09 64 83 70 -
18/02 kl 10 69 89 76 -
18/02 kl 11 76 97 83 -
18/02 kl 12 80 102 89 -
18/02 kl 13 81 103 91 -
18/02 kl 14 81 102 90 -
18/02 kl 15 76 95 84 -
18/02 kl 16 67 85 75 -
18/02 kl 17 57 75 66 -
18/02 kl 18 50 66 58 -
18/02 kl 19 43 60 52 -
18/02 kl 20 41 57 50 -
18/02 kl 21 40 56 49 -
18/02 kl 22 44 60 52 -
18/02 kl 23 49 64 57 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 143 103 84 92
Laveste vannstand 59 71 40 25 24
Avvik gult nivå 7 28 -12 -31 -23
Avvik orange nivå -7 14 -26 -45 -37
Avvik rødt nivå -18 3 -37 -56 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm