Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 - 91 91 86
18/02 kl 01 - 90 91 86
18/02 kl 02 - 86 86 83
18/02 kl 03 - 81 80 79
18/02 kl 04 - 74 73 74
18/02 kl 05 - 68 65 69
18/02 kl 06 - 63 60 66
18/02 kl 07 - 61 58 66
18/02 kl 08 - 64 61 69
18/02 kl 09 - 70 68 75
18/02 kl 10 - 76 75 81
18/02 kl 11 - 83 83 89
18/02 kl 12 - 89 88 93
18/02 kl 13 - 91 90 93
18/02 kl 14 - 90 89 91
18/02 kl 15 - 84 83 85
18/02 kl 16 - 75 73 75
18/02 kl 17 - 66 63 65
18/02 kl 18 - 58 55 58
18/02 kl 19 - 52 49 53
18/02 kl 20 - 50 46 51
18/02 kl 21 - 49 45 50
18/02 kl 22 - 52 49 54
18/02 kl 23 - 57 53 59

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 113 134 91 69 73
Max. fra modell: 15/02 12 112 135 91 72 69
Max. fra modell: 15/02 00 114 133 93 68 59
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm