Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 32 45 37 -
18/02 kl 01 31 43 36 -
18/02 kl 02 30 42 35 -
18/02 kl 03 29 42 35 -
18/02 kl 04 30 44 34 -
18/02 kl 05 29 45 34 -
18/02 kl 06 28 46 33 -
18/02 kl 07 27 46 32 -
18/02 kl 08 27 46 32 -
18/02 kl 09 27 46 33 -
18/02 kl 10 26 46 33 -
18/02 kl 11 26 47 33 -
18/02 kl 12 25 47 34 -
18/02 kl 13 24 46 34 -
18/02 kl 14 24 45 33 -
18/02 kl 15 23 42 31 -
18/02 kl 16 20 38 28 -
18/02 kl 17 17 35 26 -
18/02 kl 18 15 31 23 -
18/02 kl 19 11 28 20 -
18/02 kl 20 9 25 18 -
18/02 kl 21 6 22 15 -
18/02 kl 22 4 20 12 -
18/02 kl 23 3 18 11 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 60 81 37 18 19
Laveste værets virkning 13 38 11 3 2
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm