Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 52 9 61 -
19/02 kl 01 55 8 63 -
19/02 kl 02 55 7 62 -
19/02 kl 03 52 7 59 -
19/02 kl 04 46 6 52 -
19/02 kl 05 39 6 45 -
19/02 kl 06 33 5 38 -
19/02 kl 07 29 4 33 -
19/02 kl 08 29 4 33 -
19/02 kl 09 31 3 34 -
19/02 kl 10 36 4 40 -
19/02 kl 11 43 5 48 -
19/02 kl 12 50 6 56 -
19/02 kl 13 55 9 64 -
19/02 kl 14 57 10 67 -
19/02 kl 15 56 13 69 -
19/02 kl 16 52 14 66 -
19/02 kl 17 46 15 61 -
19/02 kl 18 39 16 55 -
19/02 kl 19 34 17 51 -
19/02 kl 20 32 17 49 -
19/02 kl 21 32 17 49 -
19/02 kl 22 36 17 53 -
19/02 kl 23 41 18 59 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 134 91 69 73
Laveste vannstand 56 79 49 33 31
Avvik gult nivå -2 19 -24 -46 -42
Avvik orange nivå -16 5 -38 -60 -56
Avvik rødt nivå -27 -6 -49 -71 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm