Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 - 61 59 63
19/02 kl 01 - 63 62 66
19/02 kl 02 - 62 63 64
19/02 kl 03 - 59 61 60
19/02 kl 04 - 52 56 53
19/02 kl 05 - 45 48 47
19/02 kl 06 - 38 41 41
19/02 kl 07 - 33 36 37
19/02 kl 08 - 33 35 38
19/02 kl 09 - 34 37 41
19/02 kl 10 - 40 43 47
19/02 kl 11 - 48 51 54
19/02 kl 12 - 56 60 62
19/02 kl 13 - 64 68 67
19/02 kl 14 - 67 71 68
19/02 kl 15 - 69 72 67
19/02 kl 16 - 66 70 63
19/02 kl 17 - 61 63 56
19/02 kl 18 - 55 56 49
19/02 kl 19 - 51 50 43
19/02 kl 20 - 49 47 41
19/02 kl 21 - 49 46 40
19/02 kl 22 - 53 50 44
19/02 kl 23 - 59 55 48

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 113 134 91 69 73
Max. fra modell: 15/02 12 112 135 91 72 69
Max. fra modell: 15/02 00 114 133 93 68 59
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm