Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 48 19 67 -
20/02 kl 01 53 19 72 -
20/02 kl 02 55 18 73 -
20/02 kl 03 54 17 71 -
20/02 kl 04 51 14 65 -
20/02 kl 05 45 11 56 -
20/02 kl 06 38 8 46 -
20/02 kl 07 32 5 37 -
20/02 kl 08 29 3 32 -
20/02 kl 09 29 2 31 -
20/02 kl 10 31 2 33 -
20/02 kl 11 37 2 39 -
20/02 kl 12 44 4 48 -
20/02 kl 13 50 5 55 -
20/02 kl 14 54 7 61 -
20/02 kl 15 55 9 64 -
20/02 kl 16 54 11 65 -
20/02 kl 17 50 13 63 -
20/02 kl 18 44 15 59 -
20/02 kl 19 38 17 55 -
20/02 kl 20 34 17 51 -
20/02 kl 21 33 16 49 -
20/02 kl 22 34 16 50 -
20/02 kl 23 38 17 55 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 134 91 69 73
Laveste vannstand 56 79 49 33 31
Avvik gult nivå -2 19 -24 -46 -42
Avvik orange nivå -16 5 -38 -60 -56
Avvik rødt nivå -27 -6 -49 -71 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm