Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 51 73 67 -
20/02 kl 01 56 77 72 -
20/02 kl 02 58 78 73 -
20/02 kl 03 57 76 71 -
20/02 kl 04 53 72 65 -
20/02 kl 05 46 65 56 -
20/02 kl 06 38 58 46 -
20/02 kl 07 30 52 37 -
20/02 kl 08 25 50 32 -
20/02 kl 09 24 51 31 -
20/02 kl 10 24 54 33 -
20/02 kl 11 29 61 39 -
20/02 kl 12 35 70 48 -
20/02 kl 13 41 77 55 -
20/02 kl 14 45 81 61 -
20/02 kl 15 47 84 64 -
20/02 kl 16 47 85 65 -
20/02 kl 17 45 83 63 -
20/02 kl 18 39 79 59 -
20/02 kl 19 34 75 55 -
20/02 kl 20 31 74 51 -
20/02 kl 21 31 78 49 -
20/02 kl 22 33 83 50 -
20/02 kl 23 38 92 55 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 143 103 84 92
Laveste vannstand 59 71 40 25 24
Avvik gult nivå 7 28 -12 -31 -23
Avvik orange nivå -7 14 -26 -45 -37
Avvik rødt nivå -18 3 -37 -56 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm