Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 - 67 63 55
20/02 kl 01 - 72 68 59
20/02 kl 02 - 73 69 -
20/02 kl 03 - 71 67 -
20/02 kl 04 - 65 61 -
20/02 kl 05 - 56 52 -
20/02 kl 06 - 46 42 -
20/02 kl 07 - 37 32 -
20/02 kl 08 - 32 27 -
20/02 kl 09 - 31 25 -
20/02 kl 10 - 33 27 -
20/02 kl 11 - 39 33 -
20/02 kl 12 - 48 41 -
20/02 kl 13 - 55 49 -
20/02 kl 14 - 61 - -
20/02 kl 15 - 64 - -
20/02 kl 16 - 65 - -
20/02 kl 17 - 63 - -
20/02 kl 18 - 59 - -
20/02 kl 19 - 55 - -
20/02 kl 20 - 51 - -
20/02 kl 21 - 49 - -
20/02 kl 22 - 50 - -
20/02 kl 23 - 55 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 113 134 91 69 73
Max. fra modell: 15/02 12 112 135 91 72 69
Max. fra modell: 15/02 00 114 133 93 68 59
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm