Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 -1 -1 -2 -1
16/02 kl 02 -54 1 -53 -57
16/02 kl 03 -97 2 -95 -102
16/02 kl 04 -117 2 -115 -122
16/02 kl 05 -108 2 -106 -113
16/02 kl 06 -73 3 -70 -76
16/02 kl 07 -22 5 -17 -22
16/02 kl 08 30 7 37 32
16/02 kl 09 72 9 81 73
16/02 kl 10 96 10 106 97
16/02 kl 11 97 11 108 100
16/02 kl 12 75 11 86 78
16/02 kl 13 38 11 49 38
16/02 kl 14 -7 10 3 -6
16/02 kl 15 -48 12 -36 -
16/02 kl 16 -74 11 -63 -
16/02 kl 17 -79 10 -69 -
16/02 kl 18 -59 10 -49 -
16/02 kl 19 -21 9 -12 -
16/02 kl 20 23 9 32 -
16/02 kl 21 62 11 73 -
16/02 kl 22 87 13 100 -
16/02 kl 23 94 17 111 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 111 138 137 103 103
Laveste vannstand -115 -59 -35 -68 -90
Avvik gult nivå -79 -52 -53 -87 -87
Avvik orange nivå -95 -68 -69 -103 -103
Avvik rødt nivå -112 -85 -86 -120 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm