Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 53 - 52 51
16/02 kl 01 -1 -2 0 -2
16/02 kl 02 -57 -53 -51 -54
16/02 kl 03 -102 -95 -94 -97
16/02 kl 04 -122 -115 -114 -115
16/02 kl 05 -113 -106 -104 -105
16/02 kl 06 -76 -70 -69 -70
16/02 kl 07 -22 -17 -16 -17
16/02 kl 08 32 37 38 36
16/02 kl 09 73 81 82 80
16/02 kl 10 97 106 107 106
16/02 kl 11 100 108 109 108
16/02 kl 12 78 86 87 87
16/02 kl 13 38 49 50 50
16/02 kl 14 -6 3 5 6
16/02 kl 15 - -36 -35 -34
16/02 kl 16 - -63 -61 -61
16/02 kl 17 - -69 -67 -67
16/02 kl 18 - -49 -48 -47
16/02 kl 19 - -12 -11 -9
16/02 kl 20 - 32 33 36
16/02 kl 21 - 73 74 77
16/02 kl 22 - 100 101 106
16/02 kl 23 - 111 111 116

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 111 138 137 103 103
Max. fra modell: 15/02 12 111 137 140 108 85
Max. fra modell: 15/02 00 116 138 137 105 62
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm