Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 79 21 100 -
17/02 kl 01 46 26 72 -
17/02 kl 02 3 29 32 -
17/02 kl 03 -43 31 -12 -
17/02 kl 04 -79 34 -45 -
17/02 kl 05 -97 38 -59 -
17/02 kl 06 -91 40 -51 -
17/02 kl 07 -63 42 -21 -
17/02 kl 08 -22 45 23 -
17/02 kl 09 23 45 68 -
17/02 kl 10 60 47 107 -
17/02 kl 11 83 50 133 -
17/02 kl 12 86 52 138 -
17/02 kl 13 71 53 124 -
17/02 kl 14 40 51 91 -
17/02 kl 15 2 52 54 -
17/02 kl 16 -35 53 18 -
17/02 kl 17 -61 54 -7 -
17/02 kl 18 -69 56 -13 -
17/02 kl 19 -57 57 0 -
17/02 kl 20 -28 58 30 -
17/02 kl 21 8 59 67 -
17/02 kl 22 43 59 102 -
17/02 kl 23 68 59 127 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 111 138 137 103 103
Laveste vannstand -115 -59 -35 -68 -90
Avvik gult nivå -79 -52 -53 -87 -87
Avvik orange nivå -95 -68 -69 -103 -103
Avvik rødt nivå -112 -85 -86 -120 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm