Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 96 104 100 -
17/02 kl 01 66 74 72 -
17/02 kl 02 27 36 32 -
17/02 kl 03 -17 -7 -12 -
17/02 kl 04 -49 -40 -45 -
17/02 kl 05 -62 -54 -59 -
17/02 kl 06 -54 -44 -51 -
17/02 kl 07 -26 -14 -21 -
17/02 kl 08 17 30 23 -
17/02 kl 09 63 77 68 -
17/02 kl 10 100 114 107 -
17/02 kl 11 124 137 133 -
17/02 kl 12 129 141 138 -
17/02 kl 13 115 128 124 -
17/02 kl 14 85 98 91 -
17/02 kl 15 49 63 54 -
17/02 kl 16 14 28 18 -
17/02 kl 17 -12 3 -7 -
17/02 kl 18 -18 -4 -13 -
17/02 kl 19 -5 10 0 -
17/02 kl 20 25 40 30 -
17/02 kl 21 61 78 67 -
17/02 kl 22 96 114 102 -
17/02 kl 23 120 137 127 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 115 141 148 113 121
Laveste vannstand -116 -62 -44 -72 -97
Avvik gult nivå -75 -49 -42 -77 -69
Avvik orange nivå -91 -65 -58 -93 -85
Avvik rødt nivå -108 -82 -75 -110 -102
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm