Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
17/02 kl 00 0% 0% 0% 104
17/02 kl 01 0% 0% 0% 74
17/02 kl 02 0% 0% 0% 36
17/02 kl 03 0% 0% 0% -7
17/02 kl 04 0% 0% 0% -40
17/02 kl 05 0% 0% 0% -54
17/02 kl 06 0% 0% 0% -44
17/02 kl 07 0% 0% 0% -14
17/02 kl 08 0% 0% 0% 30
17/02 kl 09 0% 0% 0% 77
17/02 kl 10 0% 0% 0% 114
17/02 kl 11 0% 0% 0% 137
17/02 kl 12 0% 0% 0% 141
17/02 kl 13 0% 0% 0% 128
17/02 kl 14 0% 0% 0% 98
17/02 kl 15 0% 0% 0% 63
17/02 kl 16 0% 0% 0% 28
17/02 kl 17 0% 0% 0% 3
17/02 kl 18 0% 0% 0% -4
17/02 kl 19 0% 0% 0% 10
17/02 kl 20 0% 0% 0% 40
17/02 kl 21 0% 0% 0% 78
17/02 kl 22 0% 0% 0% 114
17/02 kl 23 0% 0% 0% 137

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm