Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 - 100 101 105
17/02 kl 01 - 72 72 76
17/02 kl 02 - 32 32 36
17/02 kl 03 - -12 -12 -8
17/02 kl 04 - -45 -46 -42
17/02 kl 05 - -59 -62 -58
17/02 kl 06 - -51 -54 -50
17/02 kl 07 - -21 -24 -20
17/02 kl 08 - 23 20 24
17/02 kl 09 - 68 66 71
17/02 kl 10 - 107 106 109
17/02 kl 11 - 133 132 134
17/02 kl 12 - 138 137 138
17/02 kl 13 - 124 123 123
17/02 kl 14 - 91 93 91
17/02 kl 15 - 54 55 54
17/02 kl 16 - 18 19 18
17/02 kl 17 - -7 -6 -7
17/02 kl 18 - -13 -11 -14
17/02 kl 19 - 0 3 -1
17/02 kl 20 - 30 33 29
17/02 kl 21 - 67 70 66
17/02 kl 22 - 102 105 102
17/02 kl 23 - 127 129 127

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 111 138 137 103 103
Max. fra modell: 15/02 12 111 137 140 108 85
Max. fra modell: 15/02 00 116 138 137 105 62
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm