Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 79 58 137 -
18/02 kl 01 71 57 128 -
18/02 kl 02 47 56 103 -
18/02 kl 03 11 55 66 -
18/02 kl 04 -29 53 24 -
18/02 kl 05 -62 50 -12 -
18/02 kl 06 -81 48 -33 -
18/02 kl 07 -81 46 -35 -
18/02 kl 08 -60 45 -15 -
18/02 kl 09 -25 43 18 -
18/02 kl 10 15 42 57 -
18/02 kl 11 51 42 93 -
18/02 kl 12 76 41 117 -
18/02 kl 13 84 40 124 -
18/02 kl 14 73 39 112 -
18/02 kl 15 46 39 85 -
18/02 kl 16 11 39 50 -
18/02 kl 17 -26 38 12 -
18/02 kl 18 -55 38 -17 -
18/02 kl 19 -68 38 -30 -
18/02 kl 20 -63 36 -27 -
18/02 kl 21 -40 34 -6 -
18/02 kl 22 -7 33 26 -
18/02 kl 23 28 32 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 111 138 137 103 103
Laveste vannstand -115 -59 -35 -68 -90
Avvik gult nivå -79 -52 -53 -87 -87
Avvik orange nivå -95 -68 -69 -103 -103
Avvik rødt nivå -112 -85 -86 -120 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm