Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 - 137 140 137
18/02 kl 01 - 128 133 127
18/02 kl 02 - 103 108 101
18/02 kl 03 - 66 72 63
18/02 kl 04 - 24 31 21
18/02 kl 05 - -12 -4 -15
18/02 kl 06 - -33 -26 -37
18/02 kl 07 - -35 -28 -40
18/02 kl 08 - -15 -8 -20
18/02 kl 09 - 18 25 13
18/02 kl 10 - 57 63 53
18/02 kl 11 - 93 98 89
18/02 kl 12 - 117 123 113
18/02 kl 13 - 124 131 121
18/02 kl 14 - 112 119 110
18/02 kl 15 - 85 91 83
18/02 kl 16 - 50 56 48
18/02 kl 17 - 12 18 11
18/02 kl 18 - -17 -11 -20
18/02 kl 19 - -30 -24 -33
18/02 kl 20 - -27 -20 -30
18/02 kl 21 - -6 1 -7
18/02 kl 22 - 26 33 25
18/02 kl 23 - 60 66 59

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 111 138 137 103 103
Max. fra modell: 15/02 12 111 137 140 108 85
Max. fra modell: 15/02 00 116 138 137 105 62
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm