Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 56 31 87 -
19/02 kl 01 72 29 101 -
19/02 kl 02 71 29 100 -
19/02 kl 03 51 27 78 -
19/02 kl 04 19 24 43 -
19/02 kl 05 -18 23 5 -
19/02 kl 06 -52 22 -30 -
19/02 kl 07 -75 21 -54 -
19/02 kl 08 -79 20 -59 -
19/02 kl 09 -62 19 -43 -
19/02 kl 10 -29 18 -11 -
19/02 kl 11 11 17 28 -
19/02 kl 12 49 15 64 -
19/02 kl 13 77 14 91 -
19/02 kl 14 89 14 103 -
19/02 kl 15 80 13 93 -
19/02 kl 16 53 12 65 -
19/02 kl 17 16 12 28 -
19/02 kl 18 -24 11 -13 -
19/02 kl 19 -57 9 -48 -
19/02 kl 20 -76 8 -68 -
19/02 kl 21 -74 7 -67 -
19/02 kl 22 -53 7 -46 -
19/02 kl 23 -18 7 -11 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 111 138 137 103 103
Laveste vannstand -115 -59 -35 -68 -90
Avvik gult nivå -79 -52 -53 -87 -87
Avvik orange nivå -95 -68 -69 -103 -103
Avvik rødt nivå -112 -85 -86 -120 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm