Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 - 87 92 87
19/02 kl 01 - 101 108 101
19/02 kl 02 - 100 106 100
19/02 kl 03 - 78 84 78
19/02 kl 04 - 43 49 45
19/02 kl 05 - 5 11 6
19/02 kl 06 - -30 -25 -29
19/02 kl 07 - -54 -50 -54
19/02 kl 08 - -59 -54 -58
19/02 kl 09 - -43 -37 -42
19/02 kl 10 - -11 -6 -10
19/02 kl 11 - 28 33 29
19/02 kl 12 - 64 71 66
19/02 kl 13 - 91 97 93
19/02 kl 14 - 103 108 105
19/02 kl 15 - 93 98 96
19/02 kl 16 - 65 71 67
19/02 kl 17 - 28 33 30
19/02 kl 18 - -13 -9 -11
19/02 kl 19 - -48 -44 -45
19/02 kl 20 - -68 -64 -65
19/02 kl 21 - -67 -64 -64
19/02 kl 22 - -46 -44 -43
19/02 kl 23 - -11 -9 -9

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 111 138 137 103 103
Max. fra modell: 15/02 12 111 137 140 108 85
Max. fra modell: 15/02 00 116 138 137 105 62
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm