Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 21 7 28 -
20/02 kl 01 54 7 61 -
20/02 kl 02 74 7 81 -
20/02 kl 03 76 7 83 -
20/02 kl 04 58 8 66 -
20/02 kl 05 25 8 33 -
20/02 kl 06 -14 9 -5 -
20/02 kl 07 -51 10 -41 -
20/02 kl 08 -77 10 -67 -
20/02 kl 09 -83 10 -73 -
20/02 kl 10 -66 10 -56 -
20/02 kl 11 -30 9 -21 -
20/02 kl 12 14 8 22 -
20/02 kl 13 56 7 63 -
20/02 kl 14 87 6 93 -
20/02 kl 15 98 5 103 -
20/02 kl 16 87 3 90 -
20/02 kl 17 56 1 57 -
20/02 kl 18 14 0 14 -
20/02 kl 19 -30 -1 -31 -
20/02 kl 20 -68 -1 -69 -
20/02 kl 21 -89 -1 -90 -
20/02 kl 22 -86 0 -86 -
20/02 kl 23 -61 2 -59 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 111 138 137 103 103
Laveste vannstand -115 -59 -35 -68 -90
Avvik gult nivå -79 -52 -53 -87 -87
Avvik orange nivå -95 -68 -69 -103 -103
Avvik rødt nivå -112 -85 -86 -120 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm