Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 23 36 28 -
20/02 kl 01 55 69 61 -
20/02 kl 02 76 90 81 -
20/02 kl 03 79 94 83 -
20/02 kl 04 61 77 66 -
20/02 kl 05 28 45 33 -
20/02 kl 06 -11 7 -5 -
20/02 kl 07 -49 -30 -41 -
20/02 kl 08 -76 -56 -67 -
20/02 kl 09 -84 -61 -73 -
20/02 kl 10 -68 -43 -56 -
20/02 kl 11 -34 -8 -21 -
20/02 kl 12 9 36 22 -
20/02 kl 13 50 78 63 -
20/02 kl 14 80 109 93 -
20/02 kl 15 91 121 103 -
20/02 kl 16 79 111 90 -
20/02 kl 17 48 79 57 -
20/02 kl 18 6 36 14 -
20/02 kl 19 -38 -9 -31 -
20/02 kl 20 -76 -49 -69 -
20/02 kl 21 -97 -70 -90 -
20/02 kl 22 -94 -68 -86 -
20/02 kl 23 -69 -43 -59 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 115 141 148 113 121
Laveste vannstand -116 -62 -44 -72 -97
Avvik gult nivå -75 -49 -42 -77 -69
Avvik orange nivå -91 -65 -58 -93 -85
Avvik rødt nivå -108 -82 -75 -110 -102
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm