Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 - 28 30 29
20/02 kl 01 - 61 63 62
20/02 kl 02 - 81 82 -
20/02 kl 03 - 83 85 -
20/02 kl 04 - 66 67 -
20/02 kl 05 - 33 33 -
20/02 kl 06 - -5 -5 -
20/02 kl 07 - -41 -41 -
20/02 kl 08 - -67 -68 -
20/02 kl 09 - -73 -73 -
20/02 kl 10 - -56 -56 -
20/02 kl 11 - -21 -20 -
20/02 kl 12 - 22 23 -
20/02 kl 13 - 63 65 -
20/02 kl 14 - 93 - -
20/02 kl 15 - 103 - -
20/02 kl 16 - 90 - -
20/02 kl 17 - 57 - -
20/02 kl 18 - 14 - -
20/02 kl 19 - -31 - -
20/02 kl 20 - -69 - -
20/02 kl 21 - -90 - -
20/02 kl 22 - -86 - -
20/02 kl 23 - -59 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 111 138 137 103 103
Max. fra modell: 15/02 12 111 137 140 108 85
Max. fra modell: 15/02 00 116 138 137 105 62
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm