Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 191 -1 190 191
16/02 kl 02 138 1 139 135
16/02 kl 03 95 2 97 90
16/02 kl 04 75 2 77 70
16/02 kl 05 84 2 86 79
16/02 kl 06 119 3 122 116
16/02 kl 07 170 5 175 170
16/02 kl 08 222 7 229 224
16/02 kl 09 264 9 273 265
16/02 kl 10 288 10 298 289
16/02 kl 11 289 11 300 292
16/02 kl 12 267 11 278 270
16/02 kl 13 230 11 241 230
16/02 kl 14 185 10 195 186
16/02 kl 15 144 12 156 -
16/02 kl 16 118 11 129 -
16/02 kl 17 113 10 123 -
16/02 kl 18 133 10 143 -
16/02 kl 19 171 9 180 -
16/02 kl 20 215 9 224 -
16/02 kl 21 254 11 265 -
16/02 kl 22 279 13 292 -
16/02 kl 23 286 17 303 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 303 330 329 295 295
Laveste vannstand 77 133 157 124 102
Avvik gult nivå -79 -52 -53 -87 -87
Avvik orange nivå -95 -68 -69 -103 -103
Avvik rødt nivå -112 -85 -86 -120 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm