Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 190 190 190 191
16/02 kl 02 139 140 139 135
16/02 kl 03 96 97 97 90
16/02 kl 04 76 77 77 70
16/02 kl 05 85 86 86 79
16/02 kl 06 120 122 122 116
16/02 kl 07 173 175 175 170
16/02 kl 08 227 230 229 224
16/02 kl 09 270 273 273 265
16/02 kl 10 295 298 298 289
16/02 kl 11 295 299 300 292
16/02 kl 12 273 277 278 270
16/02 kl 13 238 241 241 230
16/02 kl 14 194 197 195 186
16/02 kl 15 154 158 156 -
16/02 kl 16 127 132 129 -
16/02 kl 17 120 126 123 -
16/02 kl 18 140 146 143 -
16/02 kl 19 177 183 180 -
16/02 kl 20 222 227 224 -
16/02 kl 21 263 269 265 -
16/02 kl 22 291 297 292 -
16/02 kl 23 300 307 303 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 333 340 305 313
Laveste vannstand 76 130 148 120 95
Avvik gult nivå -75 -49 -42 -77 -69
Avvik orange nivå -91 -65 -58 -93 -85
Avvik rødt nivå -108 -82 -75 -110 -102
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm