Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 245 - 244 243
16/02 kl 01 191 190 192 190
16/02 kl 02 135 139 141 138
16/02 kl 03 90 97 98 95
16/02 kl 04 70 77 78 77
16/02 kl 05 79 86 88 87
16/02 kl 06 116 122 123 122
16/02 kl 07 170 175 176 175
16/02 kl 08 224 229 230 228
16/02 kl 09 265 273 274 272
16/02 kl 10 289 298 299 298
16/02 kl 11 292 300 301 300
16/02 kl 12 270 278 279 279
16/02 kl 13 230 241 242 242
16/02 kl 14 186 195 197 198
16/02 kl 15 - 156 157 158
16/02 kl 16 - 129 131 131
16/02 kl 17 - 123 125 125
16/02 kl 18 - 143 144 145
16/02 kl 19 - 180 181 183
16/02 kl 20 - 224 225 228
16/02 kl 21 - 265 266 269
16/02 kl 22 - 292 293 298
16/02 kl 23 - 303 303 308

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 303 330 329 295 295
Max. fra modell: 15/02 12 303 329 332 300 277
Max. fra modell: 15/02 00 308 330 329 297 254
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm