Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 -1 -1 -1 0
16/02 kl 02 1 2 1 -3
16/02 kl 03 1 2 2 -5
16/02 kl 04 1 2 2 -5
16/02 kl 05 1 2 2 -5
16/02 kl 06 1 3 3 -3
16/02 kl 07 3 5 5 0
16/02 kl 08 5 8 7 2
16/02 kl 09 6 9 9 1
16/02 kl 10 7 10 10 1
16/02 kl 11 6 10 11 3
16/02 kl 12 6 10 11 3
16/02 kl 13 8 11 11 0
16/02 kl 14 9 12 10 1
16/02 kl 15 10 14 12 -
16/02 kl 16 9 14 11 -
16/02 kl 17 7 13 10 -
16/02 kl 18 7 13 10 -
16/02 kl 19 6 12 9 -
16/02 kl 20 7 12 9 -
16/02 kl 21 9 15 11 -
16/02 kl 22 12 18 13 -
16/02 kl 23 14 21 17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 17 59 58 31 10
Laveste værets virkning -1 21 32 7 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm