Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 271 21 292 -
17/02 kl 01 238 26 264 -
17/02 kl 02 195 29 224 -
17/02 kl 03 149 31 180 -
17/02 kl 04 113 34 147 -
17/02 kl 05 95 38 133 -
17/02 kl 06 101 40 141 -
17/02 kl 07 129 42 171 -
17/02 kl 08 170 45 215 -
17/02 kl 09 215 45 260 -
17/02 kl 10 252 47 299 -
17/02 kl 11 275 50 325 -
17/02 kl 12 278 52 330 -
17/02 kl 13 263 53 316 -
17/02 kl 14 232 51 283 -
17/02 kl 15 194 52 246 -
17/02 kl 16 157 53 210 -
17/02 kl 17 131 54 185 -
17/02 kl 18 123 56 179 -
17/02 kl 19 135 57 192 -
17/02 kl 20 164 58 222 -
17/02 kl 21 200 59 259 -
17/02 kl 22 235 59 294 -
17/02 kl 23 260 59 319 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 303 330 329 295 295
Laveste vannstand 77 133 157 124 102
Avvik gult nivå -79 -52 -53 -87 -87
Avvik orange nivå -95 -68 -69 -103 -103
Avvik rødt nivå -112 -85 -86 -120 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm