Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 288 296 292 -
17/02 kl 01 258 266 264 -
17/02 kl 02 219 228 224 -
17/02 kl 03 175 185 180 -
17/02 kl 04 143 152 147 -
17/02 kl 05 130 138 133 -
17/02 kl 06 138 148 141 -
17/02 kl 07 166 178 171 -
17/02 kl 08 209 222 215 -
17/02 kl 09 255 269 260 -
17/02 kl 10 292 306 299 -
17/02 kl 11 316 329 325 -
17/02 kl 12 321 333 330 -
17/02 kl 13 307 320 316 -
17/02 kl 14 277 290 283 -
17/02 kl 15 241 255 246 -
17/02 kl 16 206 220 210 -
17/02 kl 17 180 195 185 -
17/02 kl 18 174 188 179 -
17/02 kl 19 187 202 192 -
17/02 kl 20 217 232 222 -
17/02 kl 21 253 270 259 -
17/02 kl 22 288 306 294 -
17/02 kl 23 312 329 319 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 333 340 305 313
Laveste vannstand 76 130 148 120 95
Avvik gult nivå -75 -49 -42 -77 -69
Avvik orange nivå -91 -65 -58 -93 -85
Avvik rødt nivå -108 -82 -75 -110 -102
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm