Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 17 25 21 -
17/02 kl 01 20 28 26 -
17/02 kl 02 24 33 29 -
17/02 kl 03 26 36 31 -
17/02 kl 04 30 39 34 -
17/02 kl 05 35 43 38 -
17/02 kl 06 37 47 40 -
17/02 kl 07 37 49 42 -
17/02 kl 08 39 52 45 -
17/02 kl 09 40 54 45 -
17/02 kl 10 40 54 47 -
17/02 kl 11 41 54 50 -
17/02 kl 12 43 55 52 -
17/02 kl 13 44 57 53 -
17/02 kl 14 45 58 51 -
17/02 kl 15 47 61 52 -
17/02 kl 16 49 63 53 -
17/02 kl 17 49 64 54 -
17/02 kl 18 51 65 56 -
17/02 kl 19 52 67 57 -
17/02 kl 20 53 68 58 -
17/02 kl 21 53 70 59 -
17/02 kl 22 53 71 59 -
17/02 kl 23 52 69 59 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 17 59 58 31 10
Laveste værets virkning -1 21 32 7 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm