Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 271 58 329 -
18/02 kl 01 263 57 320 -
18/02 kl 02 239 56 295 -
18/02 kl 03 203 55 258 -
18/02 kl 04 163 53 216 -
18/02 kl 05 130 50 180 -
18/02 kl 06 111 48 159 -
18/02 kl 07 111 46 157 -
18/02 kl 08 132 45 177 -
18/02 kl 09 167 43 210 -
18/02 kl 10 207 42 249 -
18/02 kl 11 243 42 285 -
18/02 kl 12 268 41 309 -
18/02 kl 13 276 40 316 -
18/02 kl 14 265 39 304 -
18/02 kl 15 238 39 277 -
18/02 kl 16 203 39 242 -
18/02 kl 17 166 38 204 -
18/02 kl 18 137 38 175 -
18/02 kl 19 124 38 162 -
18/02 kl 20 129 36 165 -
18/02 kl 21 152 34 186 -
18/02 kl 22 185 33 218 -
18/02 kl 23 220 32 252 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 303 330 329 295 295
Laveste vannstand 77 133 157 124 102
Avvik gult nivå -79 -52 -53 -87 -87
Avvik orange nivå -95 -68 -69 -103 -103
Avvik rødt nivå -112 -85 -86 -120 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm