Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 321 340 329 -
18/02 kl 01 312 331 320 -
18/02 kl 02 287 306 295 -
18/02 kl 03 250 270 258 -
18/02 kl 04 209 228 216 -
18/02 kl 05 173 194 180 -
18/02 kl 06 151 173 159 -
18/02 kl 07 148 171 157 -
18/02 kl 08 167 190 177 -
18/02 kl 09 201 225 210 -
18/02 kl 10 241 265 249 -
18/02 kl 11 276 300 285 -
18/02 kl 12 300 323 309 -
18/02 kl 13 307 330 316 -
18/02 kl 14 295 318 304 -
18/02 kl 15 267 289 277 -
18/02 kl 16 232 255 242 -
18/02 kl 17 194 218 204 -
18/02 kl 18 165 188 175 -
18/02 kl 19 150 174 162 -
18/02 kl 20 154 178 165 -
18/02 kl 21 175 198 186 -
18/02 kl 22 208 230 218 -
18/02 kl 23 242 264 252 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 333 340 305 313
Laveste vannstand 76 130 148 120 95
Avvik gult nivå -75 -49 -42 -77 -69
Avvik orange nivå -91 -65 -58 -93 -85
Avvik rødt nivå -108 -82 -75 -110 -102
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm