Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 - 329 332 329
18/02 kl 01 - 320 325 319
18/02 kl 02 - 295 300 293
18/02 kl 03 - 258 264 255
18/02 kl 04 - 216 223 213
18/02 kl 05 - 180 188 177
18/02 kl 06 - 159 166 155
18/02 kl 07 - 157 164 152
18/02 kl 08 - 177 184 172
18/02 kl 09 - 210 217 205
18/02 kl 10 - 249 255 245
18/02 kl 11 - 285 290 281
18/02 kl 12 - 309 315 305
18/02 kl 13 - 316 323 313
18/02 kl 14 - 304 311 302
18/02 kl 15 - 277 283 275
18/02 kl 16 - 242 248 240
18/02 kl 17 - 204 210 203
18/02 kl 18 - 175 181 172
18/02 kl 19 - 162 168 159
18/02 kl 20 - 165 172 162
18/02 kl 21 - 186 193 185
18/02 kl 22 - 218 225 217
18/02 kl 23 - 252 258 251

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 303 330 329 295 295
Max. fra modell: 15/02 12 303 329 332 300 277
Max. fra modell: 15/02 00 308 330 329 297 254
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm