Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 268 290 279 -
19/02 kl 01 283 304 293 -
19/02 kl 02 281 302 292 -
19/02 kl 03 260 281 270 -
19/02 kl 04 226 246 235 -
19/02 kl 05 189 207 197 -
19/02 kl 06 155 172 162 -
19/02 kl 07 131 147 138 -
19/02 kl 08 126 142 133 -
19/02 kl 09 143 158 149 -
19/02 kl 10 175 191 181 -
19/02 kl 11 215 230 220 -
19/02 kl 12 252 267 256 -
19/02 kl 13 280 293 283 -
19/02 kl 14 292 305 295 -
19/02 kl 15 282 295 285 -
19/02 kl 16 254 267 257 -
19/02 kl 17 216 229 220 -
19/02 kl 18 174 188 179 -
19/02 kl 19 140 154 144 -
19/02 kl 20 120 133 124 -
19/02 kl 21 121 134 125 -
19/02 kl 22 142 155 146 -
19/02 kl 23 177 190 181 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 333 340 305 313
Laveste vannstand 76 130 148 120 95
Avvik gult nivå -75 -49 -42 -77 -69
Avvik orange nivå -91 -65 -58 -93 -85
Avvik rødt nivå -108 -82 -75 -110 -102
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm